I mange år blev der afholdt sogneaftener på Løvelbro Bistro.

Herunder er der lokalhistoriske klip fra disse aftener. Nørder, der senere vil arbejde videre med lokalhistorie om sognet, må klippe i materialet efter behov.
Jørgen Dalager

Knogler på kirkegården i Pederstrup
Nedenstående dias er klip fra et Power Point oplæg, som Jørgen Dalager holdt ved Sogneaften i 2010.
Jørgen har i vid udstrækning benyttet Kai Dalsgaards materiale, knogler, pande og hovedskaller på kirkegården i Pederstrup
Jørgen fik i 2008 fik udleveret seks ringbind af Kai Dalsgaard i Ulfborg.
De seks ringbind findes på Arkivet i Ørum.
Se: Knogler på kirkegården


”Hvert sogn har sin heks – Pederstrup sin.”
Nedenstående dias er klip fra et Power Point oplæg, som Jørgen Dalager holdt ved Sogneaften i 2010.
 Se: Hekseforfølgelse  


Pederstrup Skole
De efterfølgende billeder er klip fra Power Point oplæg som Jørgen Dalager har holdt på Sogneaften i 2014 med tilføjelse senere.
Det er altså klip, som delt her, hvis nogen senere vil arbejde videre med emnet.
Man kan på hjemmesiden under Pederstrup Skole få flere oplysninger og billeder.
Se: Pederstrup Skole  


Stor dødelighed på Øster Dalsgaard
• De efterfølgende dias er klip fra Jørgen Dalagers Power Point oplæg på Sogneaften i Pederstrup.
• Emnet var også indsat i kirkeblad i 2020 (2020-4.pdf (roddingkirke.dk)
• Det skal kun betragtes som et eksempel på, hvad kirkebogen kan fortælle om nogle tragiske forhold i nogle hjem.
Se: Stor dødelighed på Øster Dalsgaard


Tørvestrid i Pederstrup 1915 –
De efterfølgende dias, er klippet fra Power Point fra Sogneaften 2010. 

Tørveskæring i Riskjær

Tørveskæring i Riskjær

 

Se: Tørvestrid Pederstrup Skole

 

 

 

 


Pederstrup Sogn gennem århundreder
Klip fra et længere Power Point indlæg af Jørgen Dalager. Showet er delt op i mange dele og placeret forskellige steder på hjemmesiden. Skole, kirke og
under ”Artikler”
Se: Pederstrup Sogn gennem århundreder


Vrå før og efter udskiftning og etablering af nye ejendomme
Klip fra Sogneaften 2017
Vrå hørte oprindelig under Taarupgaard
Herunder er vist ejendomme efter oprettelse/frikøb af matrikel 4a og 5a.
Herefter er vist udstykninger fra de enkelte ejendomme.
Man kan på hjemmesiden under ”Vrå” nederst ”Gårde i Vrå” se mere om Taarupgaard og udstykninger
Se: Vrå før og efter udskiftning