Billede Se beliggenhed på kort

Tryk her for at se flere billeder med relation til ejendommen

Fæstere og ejere så langt tilbage, som det har været muligt at spore dem ( denne ejendom 1688).
Du vil endvidere kunne finde mange detaljer om personer, der havde tilknytning til ejendommen.
Se de mange oplysninger her

Kirsten Wind Ramsgård, ”Mindeglimt fra min Far,
Søren Andersens barndomstid på “Stevnbakgaard” i Pederstrup.. ”
Læs her: Tyrene fra Hersomgaard

Karlen fra Løvelbrovej 3, der gik under bordet.
Læs historien her

Mellem de nuværende adresser Løvelbrovej 4 og Løvelbrovej 6 i Pederstrup lå matr.nr. 15a, hvor Smedens hus lå.
Matriklen blev i 1837 købt af Anders Christensen, der var ejer af Stævnbakgaard (Løvelbrovej 3), og sammenlagt med matr.nr. 7a.
Se de mange oplysninger her

For at se omtalen fra Danske gårde, bind 3 – tryk på linket:
Danske gårde – bind 3

Her kan ses oplysninger taget fra folketællingerne:
Folketællinger m.v.