Løvelbrovej 19 Bondehøjgaard

Løvelbrovej 19 Bondehøjgaard

 Se beliggenhed på kort

Tryk her for at se de mange billeder med relation til ejendommen

Gårdens historie

Fæstere og ejere så langt tilbage, som det har været muligt at spore dem ( denne ejendom 1856).Du vil endvidere kunne finde mange detaljer om personer, der havde tilknytning til ejendommen.
Det er ret usædvanligt, at en ejendom, der er “udstykket” fra Løvelbro Kro får matr. 14 a. og kroen får 14b.
Se fæstere og ejere her

Ejendommen er beskrevet her:
Danske Gårde i Tekst og Billeder – Bind 3

og fra lidt ældre tid:
Vort Sogns Historie – Bind 8