“Af støv er du kommet ”
– Sognehistoriske glimt – Rødding, Løvel og Pederstrup
I forbindelse med hundredåret for den første lov om menighedsråd i 2003, blev bogen Af støv er du kommet – Sognehistoriske glimt – Rødding, Løvel og Pederstrup udgivet. Det blev til mange fine glimt, som vi har fået lov at lægge op her
Bogen kan læses her

På udflugt hos sig selv
Nedenstående artikel er oprindelig bragt i Viborg Stifts Folkeblad 23/7 1936: På Udflugt hos sig selv (Med skolebørnene rundt i sognet).

Lærer Dalum var lærer på Pederstrup Skole fra 1908-38.
Artiklen tager os med på en tur til kirken og langs Rødsø i 1936.
Læs “På tur rundt i sognet”

Pederstrup sogn – en storslået natur
Lærer O Jacobsen, Kistrup, fortæller i denne artikel nogle træk om Pederstrup – sognets natur, kirke, folk og sagn.

(Avisartikel fra 14. juli 1962)
Læs artiklen her

Kancelliets Breve og Kronens Skøder for Pederstrup sogn
Herunder kan man læse om de breve fra Kancelliet (kongen og hans embedsmænd) der vedrører forhold i Pederstrup Sogn. I “Kronens Skøder” er medtaget de handeler/afgørelser, der vedrører ejendom i Pederstrup Sogn. De skulle gerne være placeret således, at de ældste står først. Knud Erik Riisager har foretaget sortering og udvælgelse.

Læs brevene her

Karlen  fra Løvelbrovej 3, der gik under bordet.
En grum ​ kriminalhistorie fra 1791​, der let kunne havde kostet fæstebonden, Christen Hauris, livet.

Inga Hørdum fra Frederiks har fundet historien og har forfulgt den i diverse kilder.
Læs Inga Hørdums artikel