Aalborgvej 167 Teglbrænderi

Aalborgvej 167 Teglbrænderi 1950

Ejendommens historie

Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldig artikel om Matrikel nr. 11d m.flere, Pederstrup by og sogn, Ålborgvej 167
Leo tager udgangspunkt i nogle skifteforretninger i 1700-tallet, inden han tager fat på de mere konkrete ejendoms beskrivelser efter frikøb og udflytning..
Læs artiklen her:

Matrikelkort til ejendommen, der tidligere har været teglbrænderi.
Se matrikelkort 

Herunder ses kopi af de gamle folketællinger vedr. ejendommen:

Aalborgvej 167