Udklip

Løvelbrovej 6 Engvang

 Se beliggenhed på kort

 Tryk her for at se flere billeder med relation til ejendommen

Gårdens historie

Detaljerede oplysninger om matriklen – bl.a. en del oplysninger om de personer, der har haft relationer med ejendommen.
Se oplysninger her:

Ejere og fæstere tilbage til 1739
Læs her:

Fra Vort Sogns Historie har vi følgende oplysninger:
PEDERSEN, HARALD, Gdr., »Engvang:«, Pederstrup, Viborg,
er født i Frederiks 19. 6. 1910. Forældre: Murer Pe­der Pedersen, Frederiks, Hustru Marie, f. Abrahamsen. Bedsteforældre: FF Lmd. Frands Pedersen, Sevel, MF Gdr. Niels Abrahamsen, »Søvsøgaard«, MM Inger. Harald Pedersen er gift med Helene Marie, f. Clausen i Hjordkær, Sdr. Jyll., 4. 3. 1911. Forældre: Banemand Hans Clausen, Hjordkær, Hustru Karen Margrethe, f. Hansen. Der er seks Børn i Ægteskabet: Hans Kristian 27. 7. 1936, Elisabeth 4. 9. 1937, Knud 20. 8. 1940, Karen 3. 7. 1944, Doris 26. 7. 1946 og Ruth 14. 6. 1948. Harald Pedersen købte Gaarden, kaldet »Engvang«, i 1951 af Jens Nielsen (Kjærsgaard) med et Areal af 72 Tdr. Ld. Den har været Slægtsgaard for Slægten Kjærsgaard gennem mange Generatio­ner og har tidligere været større. Stuehuset er ældre, men er restaureret, Udbygningerne er alle ombygget i 1923, men er senere tilbygget. Ligeledes er der nu anskaffet Nutidens Redskaber og Maskiner. Normal Besætning er paa 45 Kreaturer, 4 Heste + Traktor, 80 – 90 Svin og ca. 100 Høns. Harald Pedersen har haft flere Gaarde, før han købte sin nuværende, sidste Gang i Karup, hvor han ejede »Gammelgaard« med et Areal af 250 Tdr. Ld.

 Se beskrivelsen fra den senere Danske Gårde i Tekst og Billeder:
Oplysninger fra Danske Gårde i Tekst og Billeder