Søndagsskolen i Vrå holder 65 års jubilæum i 1954

Søndagsskolen i Vrå holder 65 års jubilæum i 1954

Søndagsskole i Vrå fra 1889 – 1971.

Klip fra ”Af støv er du kommet” (Menighedsrådenes jubilæumsbog fra 2003) Kaj Jensen

”Her i pastoratet begyndte en søndagsskole i Vrå i 1889 som den første.

Det var Hanne Kallestrup, der samlede børn fra Vrå og Pederstrup i sit hjem
på gården. Senere blev det i hendes aftægtshus, hvor Aksel Gaardsted også
hjalp til. Der var også børn med fra Rødding sogn. Da Hanne Kallestrup dør
i 1938 samledes søndagsskolen herefter hos Aksel Gaardsted. Søndag d. 7.
maj 1939 fejredes søndagsskolens 50 års jubilæum ved en festgudstjeneste i
Pederstrup Kirke og kransenedlægning ved Hanne Kallestrups grav. Om ef-
termiddagen var der festligt samvær hos Aksel Gaardsted.

……

Sommer-søndagsskole

I pastor Scheller-Nielsens tid blev han og menighedsrådene enige om, at holde en søndagsskolefest hver sommer i Sødal Skov. Børnene og deres forældre og alle interesserede samledes ved Baronens Høj inde i skoven. Man kom til skoven på gåben, cykel eller i hestevogn. Der var også sørget for en taler, man sang salmer og sange og Jacob Jensen og Aksel Gaardsted le
gede sanglege med børnene. Bageren i Rødding kom, så der kunne købes kager, sodavand og is. Præsten sluttede den festlige og gode dag af med en andagt. Det var en skovtur børnene glædede sig til hvert år. Fra 1947-59 samledes man i præstegårdshaven (Skovejer Lund havde forbudt færdsel i skoven)  i årene 1960-67 blev sommerfesten igen flyttet til Sødal Skov.

Der er sikkert mange, der kan huske sangen »Højt lyder over dal og skov«, der kunne være begyndelsen på timen i søndagsskolen. Der fortsættes med bøn og bibelhistorie over en given tekst. Flere salmer eller sange blev sunget og der blev læst en historie. For at støtte Ydre missionsarbejdet havde børnene måske fået en mønt med hjemmefra, som kunne kommes i
negerdrengen inden man tog hjem.

Det hører også med til søndagsskolen, at man. en sommer eftermiddag var samlet ved en af lederne, hvor man legede og fik sodavand og kage.
Måske kom også præsten.

……..

I Vrå ophører søndagsskolen i 1971 samtidig med, at Aksel Gaardsted flytter til Rødding. Omkring 1974 er tilslutningen i Rødding for lille til at fortsætte, og i Løvel ophører søndagsskolen i 1978.”

Der eksisterer en protokol for søndagsskolen fra perioden 1941 – 1971.

Klip fra denne findes under billeder.

 

Billeder (tryk her)