Løvelbro Kro   Se beliggenhed på kort

Tryk her for at se flere billeder med relation til kroen (Bistroen)

Kroens historie

Løvelbro kro ejere
Fæstere og ejere så langt tilbage, som det har været muligt at spore dem ( denne ejendom 1688).Du vil endvidere kunne finde mange detaljer om personer, der havde tilknytning til ejendommen.
Man vil opdage, at der er sammenfald mellem Løvelbrovej 19 og Løvelbro Kro, idet Løvelbrovej 19 efter etablering i 1856, ret usædvanligt fik tildelt betegnelsen 14a.
Fæstere og ejere af kroen kan ses her

Vejen Andersens pasiar med Peder Leth den 5/3 1985 
Ugens passiargæst, Peder Leth, er et mandagsbarn, idet han er født mandag den 9. december 1895 og han rundede således her I afvigte julemåned de 90 år. Den ungdommelige aldrende herre er født på en lille ejendom i nærheden af landsbyen Pederstrup. 
Ejendommen lå på bakkedraget, der går ned mod Skals å i det område, der på kortet er benævnt som Nordmandshede, kendt for, at her i et stykke fredet hede finder man nogle af de bedste rester af den gamle hærvej. Ejendommens nærmeste nabo var den dengang kongelige privilegerede; Løvelbro Kro, som lå snert op ad den gamle Aalborg-landevej med den så omtalte gamle bro, hvoraf man endnu kan se resterne. 
— I sine drengedage opholdt Peder Leth sig meget på kroen, hvor han gik til hånde på forskellig vis.
Tryk på linket nedenfor, hvis du vil se hele artiklen.
Peder Leth som ugens gæst

”Tjele på Langs 2010”.
Her kan du læse om kroen og fra det var et vadested, som kvægdrivere på ”Hærvejen” krydsede, når de skulle sydpå. Broen og kroen har haft skiftende ejere, men gennem et par århundreder havde ejerne på ”Sødal” stor indflydelse på stedet.
Tryk og læs hele artiklen

Løvelbro kro nok engang
86-årige Alma Mortensen fortalte barndomsminder fra Løvelbro Kro.
Vejen Andersen, Passiar marts 1985.
I passiarhistorierne den 5. og 12. marts beskæftigede vi os med bl.a. Løvelbro Kro. hvor vores to passiargæster, Leth og Nørris, havde været som drenge. Omtalen af kroen havde til følge, at skriverkarlen blev ringet op af fru Marie Schrøder, der fortalte, at hun var datter af den ældste af de tre omtalte kropiger, og at hendes søster, Alma Mortensen, som nu bor i Roslev i Salling, har levet de første 12 år af sit liv i den gamle kongelig privilegerede landevejskro. Resultatet af telefonsamtalen blev, at fru Schrøder og undertegnede aflagde et besøg i Roslev, hvor den nu næsten 86-årige Alma Mortensen fortalte barndomsminder fra Løvelbro Kro.
Læs passiaren her:

Løvelbro Kro – forhørsrapport
Bilag til kromand Anders Christensen Mikkelsen’s –forhørs-rapport af 18 august 1850.
Lørdag den 18’august 1850 om middagen indfandt sig pa Løvelbro kro til at afholde forhør, herredsfoged B.M.Moren sammen med sognefoged Anders N Nyrup fra Pederstrup, samt retskriver fra N. Ingstrup fra Viborg herredsting i anledning af kromanden Anders Christensen Mikkelsen den 17′ havde taget sit eget liv, (hængt sig i forstuen til kroen).
Læs forhørsrapporten her