Udklip

Løvelbrovej 7, matr. nr. 1a. Pederstrup.

Ved udskiftningen af Pederstrup bys jorder i forbindelse med landboreformerne 1790-1810, blev der udlagt en skolelod på 16 tdr. land, som skole læren skulle dyrke og var en del af hans løn. Skolelodden fik matr. nr. 1a, Pederstrup by og sogn.

Rødding-Løvel-Pederstrup sogneråd solgte i 1934 denne skolelod til Thorvald Ernfred Christiansen, Pederstrup. Det angives, at skolelodden bestod af en toft, en marklod og en eng, i alt 9.6 ha.

Købesummen var 4.000 kr., og arealet blev skyldsat til 2 skæpper, 3 fjerdingkar og 1 album. Arealet blev overtaget den 1.9.1934, og købet blev tinglyst den 26.4.1935.

Købet af jorden og etableringen af bygningerne bestående af et stuehus og en vinkelbygning indeholdende stald og lade blev hovedsagelig finansieret af statslån, og derved blev ejendommen et statshusmandsbrug

1. Thorvald Ernfred Christiansen 21.8.1931 Maren Jørgensen
Søn af hmd. Christian Peder Christiansen Løvel Kirke Datter af gårdforpagter
og Vilhelmine Marie Julie Andersen, Kristian Jørgensen og Kristi-
Brønderslev. ne Johanne Marie Kristen-
Født: 14.06.1908. sen, Løvel.
Død: 28.11.1961, 53 år Født: 21.08.1912.
Død: 24.02.1999, 86 år.

I 1941 lavede Thorvald Ernfred Christiansen en byttehandel vedrørende jord med naboen Thorvald Lyngsø, Løvelbrovej 12. Han solgte 4 tdr. land af jorden, der ligger nord for Pederstrup skole for 2.000 kr. til overtagelse den 20.1.1941. Parcellen fik matr. nr. 1c, Pederstrup by og skyldsattes til 1 skæppe, 1 fjerdingkar og 1 ¾ album. Matrikelnummeret blev i 1990 inddraget under matr. nr. 8a, Pederstrup by. Datoen for tinglysning mangler.
I samme handel solgte Thorvald Lyngsø 10 tdr. land af matr. nr. 8a, Pederstrup by, til Thorvald Ernfred Christiansen for 2.000 kr.. Arealet fik matr. nr. 8h, Pederstrup by og blev skyldsat til 1 skæppe, 0 fjerdinkar og 1½ album. Overtagelsen af denne jord skete også den 14.1.1941. Datoen for tinglysning mangler.

Aage Lyngsø, Løvelbrovej 12, solgte pr. 1.4.1955 en englod til Thorvald Ernfred Christiansen for 5.000 kr.. Den omfattede 1.8275 m2, heraf vej 300 m2, og den blev udstykket fra matr.nr.8a, Pederstrup by, den 14.6.1956. Efter udstykningen fik den matrikel nr. 8k, Pederstrup by og blev skyldsat til 1 skæppe, 2 fjerdingkar og 0 ¼ album. Handelen blev tinglyst den 1.4.1957.

Thorvald Ernfred Christiansen og Maren Jørgensen fik børnene:

13.11.1931: Grethe. Hun blev den 14.6.1952 gift i Pederstrup kirke
med arbejdsmand Knud Henry Siig, født i Frederiks den 29.7.1927
som søn af husmand Jens Marinus Nielsen Siig og Bothilde Marie
Knudsen, Frederiks. De har fået børnene:

Leif Siig, født 1.11.1953. Han arbejder som Chauffør.
Per Siig, født 27.6.1960 . Anlægsgartner hos Viborg kommune.
Jens Siig, født den 22.4.1965. Chauffør hos Arla

Grethe døde den 16.4.1989 og Knud Henry Siig døde den 21.7.2000.

5.4.1935: Egon. Efter nogle år ved landbruget, bl.a. som medhjælper hos Henry Kallestrup i Hørup ved Vester Bjerregrav, søgte han ind hos DSB, hvor han startede som togbetjent med udgangspunkt fra Odense. Her mødte han Ruth Jørgensen, datter af Niels Alfred og Kirsten Marie Jørgensen, Frederiksgade 54, Odense, som han blev gift med den 19.4.1958 i Vor Frue kirke i Odense.

De fik børnene:

11.9.1958: Jette Christiansen, Social- og sundhedsassistent i Odense.
26.10.1961: Jan Christiansen, direktør i Lån og Spar Bank, København.
11.12.1964: Jon Christiansen, bankbetjent i Odense.

Senere blev han togfører, og efter flytning til København blev han forfremmet til stilling som underviser og instruktør for togpersonale hos DSB.

Egon Christiansen døde den 20.11.2010 i Søborg.

26.8.1936: Bente Margit. Hun blev den 5.7.1958 gift med Erik
Nygaard Kristensen, fodermester hos foregangsmanden for sortbroget hollandsk kvæg i Danmark, proprietær Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.
Som det fremgår af ovenstående, døde Thorvald Ernfred Christiansen
i 1961, kun 53 år. Maren Christiansen valgte derfor at sælge ejendom-
men til Bente og svigersønnen Erik Nygaard Kristensen, der efter tiden som fodermester hos Th. Aarup havde købt en ejendom på Hobrovej 37, i Vammen. Marens ejendom på Løvelbrovej 7 blev overtaget den 15.5.1962, og den omfattede matrikelnumrene 1a, 8h og 8k, Pederstrup by. Prisen var 80.000 kr., og handelen blev tinglyst den 21.8.1962. Maren Christiansen flyttede til en lejlighed på Munkevej i Viborg, hvor hun ernærede sig ved rengøringsarbejde Senere flyttede hun til en lejlighed på H.C.Andersens vej, hvor hun boede til sin hun død i 1999.

I 1971 overtog Bente og Erik Nygaard Kristensens hans hjem i Løvel, og Løvelbrovej 7 blev solgt.

11.11.1941: Elly. Efter konfirmation i Løvel kirke i 1956 blev hun husassistent hos elektrikeren i Vester Bjerregrav. I 1959 havde hun et halvt års ophold på den nyoprettede Skals Håndarbejderskole. Skolen blev oprettet i 1868 som højskole, men blev ændret til Håndarbejderskole i 1959. Under dette ophold mødte hun i Skals elektrikeren Hans Nørgaard Nielsen, født den 12.3.1940 som søn af planteskoleejer Ejvind Nørgaard Nielsen og Elna Nielsen, og ham blev hun gift med i Løvel kirke den 27.11.1960.

De fik børnene:

28.1.1961: Pia Nørgaard Nielsen. Pædagog ved
skolevæsenet i Skals.
13.9.1964: Rasmus Nørgaard Nielsen. Udlært mekaniker
og har siden været ansat på en lokal maskinstation, hvor han har haft 30 års jubilæum.
11.2.1971: Kirsten Nørgaard Nielsen. Uddannet cand.merc.ling. 1997 på Handelshøjskolen i Århus, og har siden arbejdet på denne institution.

Hans Nørgaard Nielsen blev den 5.12.1983 dræbt i en trafikulykke. I nogle år efter dette var Elly butik bestyrer i en hvidevarebutik i Skals.

31.5.1943: Birgit. Hun har siden sin konfirmation altid arbejdet i forretninger. Den 26.2.1963 fik hun sønnen Henrik Christiansen, der nu er oberstløjtnant i den danske hær.

Den 25.9.1976 blev hun gift med malermester Kaj Madsen i Overlund. Parret blev skilt i november 1988.

Birgit bor på Reberbanen centralt i Viborg

2. Erik Nygaard Kristensen. 5.7.1958. Bente Margit Christiansen
Søn af Sigurd Thorvald Nygaard Pederstrup kirke. Datter af Thorvald Ernfred Kristensen og Kirstine Marie Vistisen, Christiansen og Maren Jørgensen
Løvel. Løvel.
Født: 1.6.1933. Født: 26.8.1936.
Død: 2.8.2000.

De fik børnene:

4.12.1958: Keld Nygaard Kristensen. Han er inseminør.
20.4.1966: Søren Nygaard Kristensen. Han arbejder i landbrugs ma-
skinbranchen. Først hos Sørensen og Lynggård i Viborg og nu hos
Samson.
10.9.1973: Mette Nygaard Kristensen, der er skoleleder.

Erik Nygaard Kristensen og Bente solgte i oktober 1971 Løvelbrovej 7 til Johannes Danielsen og
Helga Jensen. Prisen var 175.000. Handelen blev tinglyst den 23.5.1972. Med tinglysning den
20.4.1982 tilkøbtes matr. nr. 16e, Pederstrup. Prisen var 2000 kr..

3. Johannes Danielsen. 1959. Helga Jensen.
Født: 15.10.1930 Født: 16.6.1928
Vinkel Sogn Gullev Sogn
Søn af Hans og Maren Danielsen, Datter af Niels og Nina Jensen,
Vinkel Mark. Gullev.

De fik børnene:

6.12.1949: John Danielsen, Gassum. Pædagog.
14.6.1960: Allan Danielsen, V. Bjerregrav. Buschauffør.
27.7.1961: Heine Danielsen, Skals. Bademester.
16.8.1965: Brian Danielsen. Omkom i trafikulykke den 11.11.1986.

Helga Jensen havde sønnen John før hun blev gift med Johannes Danielsen.

I 1971 var der en blandet besætning på ejendommen. Den blev efter et par år ombygget til en ren kvægbedrift. Og staldarealet blev i 1979 udvidet med en tilbygning nord ud langs med Løvelbrovej. Tilbygningen gav mulighed for en udvidelse af kvægholdet. Efter et par tørre somre 1975 og 1976 blev staldene ombygget til svin med plads til både søer og slagtesvin.

I 1985 solgtes ejendommen til Vera og Svend Aage Jensen, og Johannes Danielsen og Helga flyttede til Viborg.

4. Svend Aage Jensen. 24.4.1966. Vera Jensen Dahl.
Søn af bmd. Einer Jensen V. Tostrup kirke. Datter af vognmand Søren
og Johanne Marie Andersen, Jensen Dahl og Mette Kathrine
Hvolris, Hersom sogn. Kristensen, V. Tostrup.
Født: 26.2.1944. Født: 13.10.1947
Død:1.1.2013

De fik børnene:

1966: Hanne Dahl Jensen. Arbejder på Grundfos l Hvam
Stationsby.
1968: Søren Dahl Jensen. Arbejder ved vognmand i Neder Hvam.
1972: Vibeke Dahl Jensen. Arbejder på et plejehjem i Ulstrup.

Svend Aage Jensen blev i 1959 ansat hos sin morbroder Søren Andersen, Stævnbakgård, i Pederstrup. Dette ansættelsesforhold var ikke en døgnflue, idet han først stoppede på Stævnbakgård i 2007 efter, at Carsten Rasmussen havde overtaget denne gård med skøde tinglyst den 11.11.1987. Havde han lige holdt ud i 2 år mere kunne han have sluttet med et 50-års jubilæum! Efter sit giftermål i 1966 og indtil 1985 boede han på Løvelbrovej 1 mellem kirken og Stævnbakgaard.

Med skøde tinglyst den 20.12.1985 købte han Løvelbrovej 7. Pris 663.333,33 kr. Efter købet af ejendommen blev den drevet som et planteavlsbrug.

Den 1.7 2007 solgte han Løvelbrovej 7 til Carsten Rasmussen, Stævnbakgård, Pederstrup. Prisen var 2,4 mio. kr.. Skødet blev tinglyst den 22.5.2007. Derefter flyttede han til Nybovænget 5 i Møldrup, hvor han bor sammen med Inger Christensen.

5. Carsten Rasmussen. Han blev den 5. ejer af Løvelbrovej 7. Men Carsten og hans familie har ikke boet der, og ejerskabet varede kun fire måneder. Han solgte Løvelbrovej 7 med bygninger og ca. 1,59 ha til Jarle Dag Thomasen og Dorte Sørensen den 2.11. 2007 for 1.050.000 kr.. Skødet blev tinglyst den 16.11.2007.

6. Jarle Dag Thomasen. 10.9.2016. Dorte Sørensen.
Han er søn af Erik og Grethe Frederikshavn. Hun er datter af Ingelise og Niels
Thomasen, Hvornum, Hobro, Christian Sørensen, Gedsted.
Født: 6.3.1977, Født: 21.9.1977

De har fået datteren:

4.11.2016: Laura Dag Thomasen

De ca. 1,59 ha, der var tilbage til ejendommen Løvelbrovej 7 og som fortrinsvis ligger syd for bygningerne, er lejet ud til Carsten Rasmussen. Staldbygningerne bliver anvendt til værksted og oplagsplads.

Jarle er chauffør hos gods- og varetransportfirmaet Wieland og Søn i Klovborg, og Dorte læser til sosu-assistent.

Kilder:
Indskannede tingbøger 1927-2000.
Matrikelinfo.
Nettet.
Dalager, Jørgen.
Danielsen, Heine,
Jensen, Svend Aage.
Kristensen, Bente Margit Nygård.
Nielsen, Elly.
Siig, Per.
Thomasen, Jarle Dag..
Tougaard, Sonja.
Thorsager, Jakob.

Se beliggenhed på kort

Ejendommen er beskrevet i nedenstående links:

Danske Gårde i Tekst og Billeder – Bind 3

Vort Sogns Historie – Bind 8