image0-9

 Flere billeder med relation til skolen kan ses her:

 Se beliggenhed på kort

Diverse sager vedr. skolen
Klik for at læse om begivenheder omkring skolevæsenet forud for bygning af den nye skole i 1893. Lidt oplysninger om lærerløn, om klage over badning i Rødsø
samt slagsmålet om, hvem der skal betale – o.s.v. 
Læs her: Hvad lå forud for bygning af skolen? 

Lærere på Pederstrup Skole 1792 – 1938
Fra bogen “Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorats Skoler”  skrevet af Ejnar Poulsen i 1937.
Den første lærer i Pederstrup “Den historiske Skrædder” – Jens Sørensen (1792 – 1824) er født i Pederstrup. Der kommer en mere udførlig omtale af ham senere.
Se siderne fra bogen, hvor Pederstrup Skole omtales 

Provstevisitats 1907 og 1929
Se her de håndskrevne cirkulærer fra provsten, der – “om Gud vil” agter at afholde provstevisitats på Pederstrup Skole 
Se meddelelserne om visitats

Den historiske skrædder
Et klip fra ovenstående artikel bragt i ”Historisk Samfund  for Viborg Amt 1960” Forfatteren har i artiklen fortalt om ”Den Historiske Skrædders” børn og børnebørn, hvilket også kan en lokalhistorisk interesse, da såvel nogle børn som børnebørn tjente i området og blev lærere ved skoler i området – bl.a. Rødding Skole.
Læs klippet her