image0-9

 Flere billeder med relation til skolen kan ses her:

 Se beliggenhed på kort

Dagmar Krogh Pedersen fortæller om skolen i Pederstrup, hvor hun voksede op.
Dagmar Krogh Petersen blev født i Pederstrup skole i 1919 som næstyngste af de syv børn som datter af lærer C. Dalum og hustru Inger Birgitte Dalum.
Hun blev i 1944 gift med Svend Krogh Petersen og de flyttede til Randers-egnen og boede fra omkring 1948 i Randers.
Beretningerne er samlet efter flere samtaler med Dagmar og Svend i perioden fra omkring 2005 og frem til 2007 af Karen Spanggaard og Knud Erik Pedersen, Randers. Dagmar er Karen Spanggaards moster. Karens moder var Anna Kirstine Dalum.
Læs fortællingen her:

Diverse sager vedr. skolen
Klik for at læse om begivenheder omkring skolevæsenet forud for bygning af den nye skole i 1893. Lidt oplysninger om lærerløn, om klage over badning i Rødsø
samt slagsmålet om, hvem der skal betale – o.s.v. 
Læs her: Hvad lå forud for bygning af skolen? 

Lærere på Pederstrup Skole 1792 – 1938
Fra bogen “Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorats Skoler”  skrevet af Ejnar Poulsen i 1937.
Den første lærer i Pederstrup “Den historiske Skrædder” – Jens Sørensen (1792 – 1824) er født i Pederstrup. Der kommer en mere udførlig omtale af ham senere.
Se siderne fra bogen, hvor Pederstrup Skole omtales 

Provstevisitats 1907 og 1929
Se her de håndskrevne cirkulærer fra provsten, der – “om Gud vil” agter at afholde provstevisitats på Pederstrup Skole 
Se meddelelserne om visitats

Den historiske skrædder
Et klip fra ovenstående artikel bragt i ”Historisk Samfund  for Viborg Amt 1960” Forfatteren har i artiklen fortalt om ”Den Historiske Skrædders” børn og børnebørn, hvilket også kan en lokalhistorisk interesse, da såvel nogle børn som børnebørn tjente i området og blev lærere ved skoler i området – bl.a. Rødding Skole.
Læs klippet her