Vråvej 7 Skovly 1950

Vråvej 7 Skovly 1950

Flere billeder med relation til ejendommen kan ses her:

Opvæksten i 1940erne og 1950erne på et husmandsbrug.

Definitionen på husmandsbrug. Hvis man går tilbage til den ældre tid, d.v.s. før 1960, så var der 200.000 landbrug i Danmark. 130.000 af dem eller næsten to tredjedele var under 15 ha – det var husmandsbrugene.
Leo Yding Sørensens artikel kan ses her

Gårdens historie

Leo Yding Sørensen, savværksejer Alfred Sørensens søn, har skrevet en fyldig artikel om ejendommens historie fra dens oprettelse og til i dag.
Leo’s artikel kan ses her

Beskrivelse af ejendommen fra:
Danske Gårde i Tekst og Billeder (tryk)

Lidt ældre beskrivelse i:
Vort Sogns Historie (tryk)