Leo Yding Sørensen

Sødal skrumpede kraftigt i 20-erne.
Savskærerens søn fra Vrå, Leo Yding Sørensen, har gravet sig ned i historien om udstykning af Sødal. Tjeleegnens lokalhistorikere glæder sig over at få hjælp fra så fjerne steder som Ringkøbing.

Formålet med denne publikation er at beskrive den spændende udvikling på den gamle herregård Sødal’s jorder efter 1919 med etablering af 15 nye
statshusmandsbrug og hjem på de tidligere herregårdsmarker.
Men jeg har jo ikke været alene om denne beskrivelse. Som det fremgår af den lange kildefortegnelse bag i bogen har jeg fået god hjælp af mange
tidligere og nuværende ejere – og af mange med slægtsbånd eller kendskab til tidligere ejere.
Det har været spændende, hyggeligt og givtigt at samtale med jer alle, og det er vemodigt, at vores samarbejde nu er slut. Men en stor tak til alle for hjælpen.
( Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening har fået forfatterens tilladelse til at publicere bogen ).
Læs bogen her: