”Langvejle å”
Artikel af Åge Thy, Klejtrup, juni 1956
“Som løber sydligst i Rinds herred, har adskillige navne efter stederne, hvor den går forbi og kaldes da der, hvor den begynder i herredet Hersom å. Den har sit udspring fra Randers af, bliver forøget med adskillige bække og løber igennem adskillige bjerge og dale, indtil den går under Løvel bro ned til Langvejle bro i Skals sogn, hvor den da endelig falder i Limfjorden. Der udi fiskes gedder, aborrer, brasen og skaller, hvis ikke skalsboerne forhindrer fiskens ind- og udgang fra åen til fjorden.
Ellers falder fiskeriet godt, fornemmelig med aborrefangst ved åmundingen og op til Langvejle bro, navigabel (sejlbar) er den der med både”
Læs hele artiklen her: Kågfart på Skalsåen og fjorden