Bilag til kromand Anders Christensen Mikkelsen’s –forhørs-rapport af 18 august 1850.
Lørdag den 18’august 1850 om middagen indfandt sig pa Løvelbro kro til at afholde forhør, herredsfoged B.M.Moren sammen med sognefoged Anders N Nyrup fra Pederstrup, samt retskriver fra N. Ingstrup fra Viborg herredsting i anledning af kromanden Anders Christensen Mikkelsen den 17′ havde taget sit eget liv, (hængt sig i forstuen til kroen).

Læs forhørsrapporten her