Jørgen Dalager har her prøvet at sammenholde det arbejde, der blev lavet i Landvæsenskommis-sioner i sidste halvdel af 1700-tallet med den praktiske udmøntning for fæstebønder i Pederstrup, som hørte under Sødal Gods. Klip fra Birgit Løgstrups ”Bondens Frisættelse” og Gerhard Hørdums oversættelse af ”Hoveriaftaler” for Sødal
Tryk her for at læse om hoveri