Nyt på hjemmesiden

Januar 2020

Leo Yding Sørensen, som er født på Vråvej 7, har skrevet en fyldige artikeler om nedenstående gårde.
Leo tager udgangspunkt i nogle skifteforretninger i 1700-tallet, inden han tager fat på de mere konkrete ejendomsbeskrivelser efter frikøb og udflytning..

Gryshøjgård, matr. nr. 4a, Sødalvej 9 i Vrå,

Kallestrup slægten på Søndalsgård, Matr. nr. 2a, Vråvej 20 i Vrå.

Nedergaard (og Kallestrup) slægten i Vrå, Matr. 3a, Vråvej 9 i Vrå.

Poulsminde, matr. nr. 1a, Vråvej 18 , Pederstrup sogn.

Vesterskovgaard, matr. nr. 6a, Vrå by, Vråvej 22.

Søndergård, matr. Nr. 5a, Vråby. Sødalvej 15

Da gårdene i Vrå på nær nogle få har hørt under Tårupgård, har Leo valgt også at skrive lidt om Tårupgård

Om Tårupgard