Vråvej 18 Poulsminde

Udklip

Flere billeder (tryk her)

 

 

En beskrivelse af ejendommen findes her:

Danske Gårde i Tekst og Billeder

Leo Yding Sørensen, savværksejer Alfred Sørensens søn, fra Vråvej nr. 7 har skrevet om alle de ejendomme, som er udstykket fra de seks fæstegårde, der oprindeligt hørte under Taarupgaard.
Nu i 2019 har han heldigvis taget hul på de seks gårde. Herunder kan man læse om matrikel nr. 1, ” Poulsminde”, Vråvej nr. 18.

Læs her: Niels Jensen - den først kendte fæster

Lidt om tidligere ejere og folketællinger:

Ejere af Poulsminde

 

Udskriv Email