Diverse artikler om sognet

 

På udflugt hos sig selv

 
Nedenstående artikel er oprindelig bragt i Viborg Stifts Folkeblad 23/7 1936: På Udflugt
hos sig selv (Med skolebørnene rundt i sognet).
Lærer Dalum var lærer på Pederstrup Skole fra 1908-38.
Artiklen tager os med på en tur til kirken og langs Rødsø i 1936.
 
 
 
 

Pederstrup sogn

en storslået natur

 
Lærer O Jacobsen, Kistrup, fortæller i denne artikel nogle træk om Pederstrup - sognets natur, kirke, folk og sagn
(Avisartikel fra 14. juli 1962)
 

 

 

Kancelliets Breve og Kronens Skøder for Pederstrup sogn

Herunder kan man læse om de breve fra Kancelliet (kongen og hans embedsmænd) der vedrører forhold i Pederstrup Sogn. I "Kronens Skøder" er medtaget de handeler/afgørelser, der vedrører ejendom i Pederstrup Sogn. De skulle gerne være placeret således, at de ældste står først. Knud Erik Riisager har foretaget sortering og udvælgelse.
 
 
 
 

 

 

Karlen i fra Løvelbrovej 3, der gik under bordet.

 

En grum ​ kriminalhistorie fra 1791​, der let kunne havde kostet fæstebonden, Christen Hauris, livet.

Inga Hørdum fra Frederiks har fundet historien og har forfulgt den i diverse kilder.

Læs Inga Hørdums artikel

 

Hoveriarbejde på Sødal i slutningen 1700-tallet.

Jørgen Dalager har her prøvet at sammenholde det arbejde, der blev lavet i Landvæsenskommis-sioner i sidste halvdel af 1700-tallet med den praktiske udmøntning for fæstebønder i Pederstrup, som hørte under Sødal Gods.  Klip fra Birgit Løgstrups ”Bondens Frisættelse” og Gerhard Hørdums oversættelse af  ”Hoveriaftaler” for Sødal

 Tryk her for at læse

Udskriv Email