Sødal

 

Sødal 1990  Se beliggenhed på kort

 

Tryk her for at se billeder med relation til sødal

 

Hoveriarbejde på Sødal i slutningen 1700-tallet

Jørgen Dalager har her prøvet at sammenholde det arbejde, der blev lavet i Landvæsenskommis-sioner i sidste halvdel af 1700-tallet med den praktiske udmøntning for fæstebønder i Pederstrup, som hørte under Sødal Gods.  Klip fra Birgit Løgstrups ”Bondens Frisættelse” og Gerhard Hørdums oversættelse af  ”Hoveriaftaler” for Sødal

Tryk her for at læse om hoveri

Udskriv Email

Borger og husmandsdatter baner sig vej til Sødal

Artikel fra Tjele på Langs 2014

Årbog udgivet af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, 10. bind

Skrevet af Jørgen Dalager

Artiklen fortæller primært om to personer (ejere af Sødal), der var i stand til at bryde den sociale arv og på forskellig vis gøre sig til ejere af ”Sødal Hovedgaard”.  

Den fortæller selvfølgelig også lidt generelt om ”Sødal”.

 Tryk her og læs Jørgen Dalagers artikel fra Tjele på Langs 2014

Udskriv Email