Løvelbro Kro

Løvelbro Kro   Se beliggenhed på kort

Tryk her for at se flere billeder med relation til kroen (Bistroen)

 

Vejen Andersens pasiar med Peder Leth den 5/3 1985 

 
Ugens passiargæst, Peder Leth, er et mandagsbarn, idet han er født mandag den 9. december 1895, 
og han rundede således her I afvigte julemåned de 90 år. Den ungdommelige aldrende herre er født 
på en lille ejendom i nærheden af landsbyen Pederstrup. 
Ejendommen lå på bakkedraget, der går ned mod Skals å i det område, der på kortet er benævnt som 
Nordmandshede, kendt for, at her i et stykke fredet hede finder man nogle af de bedste rester af den 
gamle hærvej. Ejendommens nærmeste nabo var den dengang kongelige privilegerede; Løvelbro 
Kro, som lå snert op ad den gamle Aalborg-landevej med den så omtalte gamle bro, hvoraf man 
endnu kan se resterne. 
— I sine drengedage opholdt Peder Leth sig meget på kroen, hvor han gik til hånde på forskellig 
vis
............ 

Tryk på linket nedenfor, hvis du vil se hele artiklen

Peder Leth som ugens gæst

 

 

 

 Løvelbro gammel

”Tjele på Langs 2010”.
Her kan du læse om kroen og fra det var et vadested, som kvægdrivere på ”Hærvejen” krydsede, når de skulle sydpå.  Broen og kroen har haft skiftende ejere, men gennem et par århundreder havde ejerne på ”Sødal” stor indflydelse på stedet.  

Tryk og læs hele artiklen

 

 

Udskriv Email

Løvelbro kro ejere

Fæstere og ejere så langt tilbage, som det har været muligt at spore dem ( denne ejendom 1688).Du vil endvidere kunne finde mange detaljer om personer, der havde tilknytning til ejendommen.

Man vil opdage, at der er sammenfald mellem Løvelbrovej 19 og Løvelbro Kro, idet Løvelbrovej 19 efter etablering i 1856, ret usædvanligt fik  tildelt betegnelsen 14a.

Fæstere og ejere af kroen kan ses her

Udskriv Email

Løvelbro Kro - forhørsrapport

 

Bilag til kromand Anders Christensen Mikkelsen's –forhørs-rapport af 18 august 1850.
Lørdag den 18'august 1850 om middagen indfandt sig pa Løvelbro kro til at afholde forhør, herredsfoged B.M.Moren sammen med sognefoged Anders N Nyrup fra Pederstrup, samt retskriver fra N. Ingstrup fra Viborg herredsting i anledning af kromanden Anders Christensen Mikkelsen den 17' havde taget sit eget liv, (hængt sig i forstuen til kroen).

Læs forhørsrapporten her

Udskriv Email